WMS bir ambarda gerçekleşebilecek tüm operasyonları etkin ve verimli şekilde yönetmek, operasyonların kâğıtsız, en kısa sürede, en az insan ve makina kaynağı ile hatasız tamamlanmasını sağlamak, karar vermek (decision support system), gerçekleştirilen operasyonları on-line izlemek ve gerçekleştirilmiş işlemlerin bilgilerini raporlar halinde sunmak üzere tasarlanmış bir yazılımdır.