• Verimsoft

Nebim V3 e-İrsaliye Hakkında İzlenecek Adımlar

E-İrsaliye Uygulamasına Geçmeden Önce Tamamlanması Gereken Maddeler


Entegratörler

 • Entegratör Firmadan Web servis ve Portala giriş için kullanıcı ve şifre bilgilerinin alınıp bizlerle paylaşılması gerekmektedir.

 • Entegratör firmadan URN Adresinin temin edilmesi

 • E-İrsaliye Görsellerinin Entegratör firmadan temin edilmesi

V3 ERP Versiyon Bilgileri

 • Kullandığınız V3 ERP Yazılımının versiyonu 19.10 ya da üzeri versiyon olmalıdır. Hotfixler güncel olmalı

 • Üretim kullanan Firmalar için Üretim Programı Versiyonu 5.0.1 olmalıdır.

V3 ERP Tanımlamalar

 • Şirket Parametreleri E-İrsaliyeye tabidir (E-İrsaliye başlangıç tarihi E-İrsaliye kullanımına geçilecek tarih yazılmalıdır)

 • E-İrsaliye seri numaralarının her mağaza ve depo için tanımlanması

 • Entegratörden aldığınız E-İrsaliye Görsellerinin V3’e tanımlanması

 • Depo, mağaza, ofis adreslerinin eksiksiz tamamlanması, adres numaralarının tanımlanması

 • Araç, Sürücü , Kargo şirket, Teslimatçı Bilgilerinin tanımlanması

 • İrsaliyelerin, süreç bazında otomatik anlık yada manuel toplu olarak gönderilmesine karar verilmeli ve parametresi girilmeli (Mağazalar için otomatik tercih edilmektedir.)

 • Üretim kullanan firmalarda, Üretim programında kendi depolarınızın dahili olarak seçilmesi gerekmektedir.

Üretim kullanan Firmalarda, üretim transfer hareketlerinde oluşacak E-İrsaliye için V3 ERP de yeni masraf kartları tanımlanmalıdır, “Fason Dikim için gönderilmiştir” “Fason yıkama için gönderilmiştir” gibi tanımlarla açılacak masraf kartları, ilgili üretim bölümlerine, üretim programından tanımlanmadır.


Yukarıdaki işlemler Tamamladıktan sonra, E-İrsaliye Gönderme ve alma işlemleri için Firmanız artık hazırdır. Yeni talepleriniz ve sorularınız için, UDM (Uzak Destek Merkezi) ve E-İrsaliye Proje Sorumlunuzla iletişime geçebilirsiniz, Proje sorumlunuzu, Müşteri İlişkileri Sorumlusu Hülya ÇETİN’den (0530)615 78 82) öğrenebilirsiniz

Tanımlamalar ve irsaliye oluşturma ve alma ile ilgili Verimsoft olarak hazırladığımız, Eğitim videoları tarafınızla paylaşılacaktır, sizde bu videoları ilgili çalışanlarınızla paylaşabilirsiniz, akademi.nebim.com.tr adresinden de Nebim tarafından hazırlanmış detaylı eğitim videolarını inceleyebilirsiniz.

Geçiş Süresi ile ilgili Bilgilendirme:

Gelir İdaresi Başkanlığı E-İrsaliye Uygulama Kılavuzu 4.Madde Geçiş Süresi ile ilgilidir.

509 Sıra No.lu Tebliğin “IV.3.5.” numaralı bölümünde belirtilen mükelleflerin, e-İrsaliye uygulamasına ilişkin başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını 1/7/2020 tarihine kadar tamamlayarak (11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler 1/1/2020 tarihine kadar) e-İrsaliye uygulamasına geçmeleri ve bu tarihten itibaren düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini (alıcının uygulamaya kayıtlı olmasına bakmaksızın tüm sevk irsaliyelerini) mezkur Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, e-İrsaliye olarak düzenlemeleri ve kayıtlı kullanıcılardan e-İrsaliye olarak almaları zorunludur. Bununla birlikte, uygulamaya ilk kez dahil olacak mükellefler, uygulamaya dahil oldukları ayın son gününe kadar e-İrsaliye yerine matbu e-İrsaliye de düzenleyebilir ve alabilirler. Belirtilen süreden sonra, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar ve bu Kılavuzda belirtilen özel durumlar haricinde matbu sevk irsaliyesi düzenleyemez ve uygulamaya kayıtlı olanlardan matbu sevk irsaliyesi alamazlar.

1/1/2020 tarihinden itibaren Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans alanlar, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler, maden ruhsat veya sertifikası alanlar, şeker imalini gerçekleştirenler, demir, çelik ürünlerinin imal, ithal veya ihracını gerçekleştirenler, Gübre Takip Sistemine dahil olanlar, Hal Kayıt Sistemi kapsamındaki sebze ve meyvelerin toptan ticaretini yapmaya başlayanlar için, e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu, söz konusu işlemlerinin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren başlayacaktır.

İlgili kılavuzun tamamını Gelir idaresi başkanlığından, E-İrsaliye Uygulama Kılavuzu olarak indirebilirsiniz.

Aşağıda ki linke tıklayarak E-İrsaliye adımlarını izleyerek uygulayabilirsiniz. https://www.youtube.com/playlist?list=PLUu5izo1xRE63W8ohS4Y-Ogg4KipqZCXO

109 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör